Klachten © Curro Miguel 2016 De praktijk is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en hanteert dan ook de bijhorende beroepscode voor psychologen. Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van psychologen moet voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op de principes van verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. Als u een klacht heeft over de bejegening of over de behandeling, kunt u dat altijd met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Komen we er samen niet uit, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht. Dat is een onafhankelijk orgaan van het NIP. Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www. psynip.nl    Klachten