© Curro Miguel 2016 Na een verwijzing door de huisarts en/of medisch specialist vindt er een orienterend gesprek plaats. Hierin inventariseer ik u probelemen en klachten. Aan de hand van dit gesprek zoeken we samen naar een passend hulpaanbod. Ik werk met diverse therapeutische methoden, waaronder cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie en EMDR (voor traumaverwerking). De keuze van de therapie hangt af van het type probleem en uw wens. Samen met u breng ik u problemen in kaart en samen werken we aan het wegnemen van de klachten. Uitganspunt is dat de behandeling nauw aansluit bij uw behoefte en mogelijkheden. Er zijn diverse therapievormen: Individuele therapie (u komt met een persoonlijke hulpvraag) Relatietherapie (u komt samen met u partner of gezin met een gezamenlijke hulpvraag. Privacy Alles wat besproken wordt in de praktijk is vertrouwelijk. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toesteming. Werkwijze